Voda z vodovodu nám teče doma z kohoutku a přitom pouze 2% slouží k pití...

Zbylých  98% slouží k očistě obydlí a lidské potřebě, to znamená např. na splachování, koupání, praní, vytírání...

voda z kohoutku ve vaší domácnosti a její vlastnosti

voda z kohoutku Podívejme se na vodu, která nám teče doma z kohoutku jako pitná a přitom pouze 2% slouží k pití a k vaření. Zbylých 98% slouží k očistě obydlí a lidské potřebě, to znamená např. na splachování, koupání, praní, vytírání, atd.

Vodárny mají dnes extrémně těžký úkol připravit kvalitní vodu z důvodu znečištění životního prostředí. Každý rok vyrobí světový průmysl několik set miliónů tun chemických syntetických látek. Přitom potenciální toxicita nových složek chemických odpadů často není vůbec testována.

Za uvedených okolností je velmi obtížný úkol udržet správnost, aktuálnost a úplnost předpisů na kontrolu jakosti pitných vod. Naše stárnoucí čističky a vodovodní rozvody nejsou stavěny, aby zvládaly novodobé znečišťující látky (hormony, zbytky léků, atd.)

mezní hodnoty vody - vodovodní voda podléhá přísné kontrole, ale...

zdravotnické normy Na rozdíl od jiných zemí podléhá naše vodovodní voda přísné kontrole a musí splňovat Vyhlášku č.252/2004 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pitnou vodu (soubor PDF), která sleduje 62 látek, ale většina z více jak 2000 látek, které voda obsahuje, není v tabulce mezních hodnot uvedena, a tak po nich nikdo nepátrá. Chybí tam např. zbytky léků, hormonů, atd.

Ale kdo a jak tyto limity určuje? Z vlastní zkušenosti možná víte, že názory na vodu a její kvalitu se značně různí. A jak rozdílný může být odhad škodlivosti určité látky? Co víte o své individuální schopnosti detoxikovat? Cožpak znáte svoje tělo tak dobře, že můžete odpřísáhnout, že dobře snáší mezní hodnoty škodlivin uvedené ve vyhlášce?

Mezní hodnoty přece neříkají nic jiného, než že stát škodliviny obsažené v pitné vodě toleruje – jen nesmějí způsobit žádné tělesné škody. Odkud ale stát ví, že je snášíte vy? Protože vypitá voda nečiní ani dvě procenta vámi spotřebované vody, zamyslete se, zda byste neměli používat co nejkvalitnější vodu s vyváženým poměrem minerálních látek.

Navíc kvalita vodovodní vody je regionálně velice rozdílná. Překračuje-li někde stanovené limitní hodnoty, je dané oblasti udělena výjimka a voda je rázem „pitná“.

chlór je stále považován za jedinou dostupnou metodu pro ničení bakterií ve vodě

Dnes je chlór stále považován za jedinou dostupnou metodu pro ničení bakterií ve zdrojích pitné vody. Ironií však je, že tento proces, který má zbavit naši vodu od těchto organismů způsobujících infekce, je dnes příčinou zrodu nových, nebezpečných kontaminantů.

Je-li ve vodě takové množství chlóru, že vytváří charakteristický výrazný zápach, je toto množství dostatečné, aby zničilo i dobré bakterie, které jsou součástí našeho trávicího traktu.

Přidávání chlóru do vody má na svědomí mnoho zákeřných problémů. Je to chemicky nesmírně nestálá látka a rychle tvoří sloučeniny s organickými nečistotami na bázi uhlíku, pocházejícími především z vlivu průmyslu na životní prostředí, a společně tvoří nebezpečné chemikálie nazývané tri-halo-methany (THM), které mají mutagenní a karcinogenní účinky.

znečišťující látky - zavážky, průmyslový odpad - zdroj kontaminace podzemní vody

Zavážky jsou bez ohledu na nová nařízení stále hlavním zdrojem kontaminace podzemní vody. Průmyslový odpad a splašky si stále hledají své cesty do našich zdrojů pitné vody. Žumpy a systémy septiků, podzemní benzínové nádrže, přípravky pro hnojení půdy, to vše se dostává do naší vody. Déšť a sníh rovněž pomáhá znečišťujícím látkám z ovzduší a pesticidům do ní proniknout. Výtoky pesticidů a nitrátů z dusíkatých hnojiv zamořují vodní zdroje v zemědělských oblastech. Dokonce i radioaktivní odpad si kvůli nedostatkům v procesu likvidace nachází svou cestu do životního prostředí.

Dodavatelé veřejné vody mají povinnost každoročně vydávat prohlášení o kvalitě vody, ve kterém jsou uvedena množství kontaminantů a zda voda splňuje vyhlášku. Pro průměrného člověka však mohou být tyto údaje nesrozumitelné. I kdybyste rozuměli všem těmto údajům, jsou zde další problémy. Tyto testy se provádějí přímo na vodárnách, takže látky jako olovo, železo, rtuť a vedlejší produkty chloru, např. látky skupiny THM (trihalometany), se zde neprojeví.

zdravotnické normy - aneb kontaminace chemikáliemi v „přípustných“ mezích

chemikálie ve vodě Také zdravotnické normy jsou často upravovány tak, aby se míra kontaminace chemikáliemi či pesticidy pohybovala v „přípustných“ mezích, protože i zde hrají roli ekonomické aspekty realizace. Z několika stovek látek, které znečišťují vodu, je jich testováno pouze několik desítek. Náklady na pouhé testování vody na stovky takových látek se totiž mohou blížit nákladům na filtraci vody, která by z ní tyto látky odstranila.

Problém představuje rovněž doba, po kterou voda ve vodovodním potrubí stojí. Než otočíte znovu kohoutkem, uplyne často několik hodin. Avšak zákon o pitné vodě se týká vody tekoucí z vodárny, nikoliv z kohoutku. Navíc při cestě z vodárny až do vodovodního kohoutku v naší domácnosti se do vody také dostanou různé kontaminanty – většinou ze starého vodovodního potrubí – rez, olovo a měď.

Důsledky vodního znečištění jsou tedy dalekosáhlé a nebezpečí z něj plynoucí zřejmá, a tak je tento problém zodpovědností každého z nás. Když je třeba tělu dodat tekutiny, je jen vaším vlastním rozhodnutím, co budete pít a čemu se vyhnete.
Odkazy na zajímavé články z externích zdrojů (PDF)

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám poradíme, jak dosáhnout takové kvality vaší vody, že se jí nevyrovná žadná kupovaná balená voda.

potřebujete poradit? - kontaktujte nás

Chcete mít doma, ve firmě, nebo kdekoli jinde čistou a zdravotně nezávadnou vodu? Kromě internetového zpravodaje provozujeme také poradenství a služby spojené s testováním, analýzou a měřením kvality vody. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

služby - portfolio služeb a produktů

články o vodě Jak dosáhnout čisté vody ve vaší domácnosti? Jak moc jsou účinná běžně dostupná filtrační zařízení a filtrace na úpravu pitné vody? Nejen tyto informace, ale mnoho dalších o vodě a její možné úpravě se dočtete v sekci služby, produkty a články o vodě.

Novinky

- E-shop

Anketa

Používáte v domácnosti filtrační systém vody?
ano- 3457x (39,42%)
ne- 2636x (30,06%)
ne, ale plánujeme jeho nákup- 2677x (30,52%)

Celkem: 8770x

Důležité informace

Bylo vám již nabídnuto zařízení na úpravu vaší vody, které by splňovalo vaše požadavky, ale cena se vám zdá příliš vysoká? Poradíme vám, jestli je cena adekvátní nebo vám nabídneme levnější aternativu se stejnou účinností.

NAHORU - přeskočit na začátek této stránky