Cena vody roste a s ní i zájem o studny a úpravny vody - domovní filtrace

Studniční voda - spolu s výběrem správné úpravny vody lze dosáhnout kvalitní čisté vody a ještě ušetřit spoustu peněz.

spolu s výběrem správné úpravny vody - filtrace - lze dosáhnout kvalitní čisté vody

voda ze studní Proč stoupá zájem o studny? Protože cena vody roste a stále se bude zvyšovat. Mnoho rodin proto přemýšlí o vybudování nové domovní studny, nebo o obnovení staré, byť i dlouho nepoužívané.

Spolu s výběrem správné úpravny vody ( filtrace) lze dosáhnout kvalitní čisté vody a ještě ušetřit spoustu peněz.

Nejčastější problémy studničních vod ze zdravotního hlediska jsou dva:
 • bakteriální závadnost
 • nadlimitní koncentrace dusičnanů

Odhaduje se, že v naší republice je cca 70% zdravotně závadných studní - szu.cz.

Tento stav je způsoben našimi přehnojenými poli + kyselými dešti + dlouhým seznamem hygienických prohřešků občanů i komunálního nakládání s odpadními vodami i pevnými odpady.dusičnany, tvrdost vody, železo, mangan K nejčastějším problémům s vodou, které vyžadují nasazení správného zařízení pro úpravu vody, patří:
 • přítomnost mechanických příměsí ( písek, hlína, jíl, atd.)
 • rozpuštěné železo a mangan
 • tvrdost vody
 • dusičnany
 • příchuť, barva a zápach
 • přítomnost bakterií a mikroorganismů
 • organické nečistoty ( pesticidy, ropné produkty, fenoly, různé syntetické látky)

Jak vidno, konzumování studniční vody vám může způsobit mnoho problémů, a proto vám doporučujeme zamyslet se nad pořízením té správné filtrace, díky níž dosáhnete té nejlepší kvality vody pro váš každodenní život. (úprava vody - filtrace).

Kvalitu vaší studniční vody byste si měli min. 1 do roka nechat překontrolovávat (jedná se přeci o vaše zdraví). Studniční vodu neznámé kvality nedoporučujeme používat a převážně dětem by se tato voda neměla dávat ani po převaření.

Doporučení:
Jestliže používáte studniční vodu a nevíte, jakého je charakteru, co vše a v jakém množství obsahuje, neváhejte nás kontaktovat. My vám provedeme analýzu vaší vody a podáme důležité informace o její kvalitě - jestli je vhodná na pití a vaření. V případě zhoršené kvality vám poradíme co nejefektivnější řešení a také ho samozřejmě zrealizujeme.

Při hledání zdroje vody, poradenství a následné realizaci studně se vždy obracejte na kvalifikované odborníky, kteří se vám o vše postarají a hlavně vám dají záruku na odvedenou práci.
Druhy studní
 • Kopané studny
 • Spouštěné studny
Takzvané spouštěné studny jsou klasické kopané studny vypažené skružemi. Při hloubení těchto studní se postupuje podkopáváním, kde skruž svou vahou klesá a spouští se hlouběji až na požadovanou úroveň (proto spouštěné studny). V našem regionu převládají většinou studny o průměru 80 až 100cm, výjimečně 150 až 300cm. Spouštěné studny mají oproti vrtu výhodu, že se dají kdykoli vyčistit, opravit, popřípadě prohloubit. U takových studní je interval čištění a údržby cca 5 - 10 let.

Není až tak důležité, kolik vody ve studni je, ale jaký má přítok. A proto základem dobře fungující studny je její čistota. Čištění studní není radno podceňovat, protože nečistoty usazené ne dně tlumí pramen čili přítok, a to má také vliv na množství vody.

globálním problémem je pokles hladiny spodních vod

podzemní voda, spodní vody Globálním problémem v dnešní době je pokles hladiny spodních vod. Kde kdysi bývala hloubka 1.8m, bývá dnes okolo 90 cm vody.

Není nutné zasypávat studnu!

Tento problém má jediné řešení a tím je prohloubení studny.
Pozor, prohloubení studny je třeba předem odborně prokonzultovat, obvzlášť v horských oblastech, protože ne každé podloží má vhodné vlastnosti a voda může unikat.

nové spouštěné studny - stavební povolení + zjištění stavu podzemních vod

Před zahájením realizace nové studny je dnes zapotřebí zajistit několik náležitostí. Především se jedná o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě. Další fází je zjištění stavu podzemních vod a určení pravděpodobné hloubky pramene spodní vody. Na základě těchto informací se zhotoví projektová dokumentace. Studna se hloubí v průměru skruží 1m (vnitřní průměr). Do 1m se vkládají dvě skruže o rozměrech 1000 x 500 mm. Celková hloubka studny se volí dva a více metry pod hloubku pramene spodní vody, abychom docílili dostatečné množství vody pro následné využití.

kamenné studny - těsnost u takových studní je prakticky nulová

kamenné studny Staré kamenné studny se mnohdy dochovaly až do současnosti a některé z nich jsou i nadále v dobrém stavu a funkční. Tyto studny byly hloubeny a vykládány lámanými kameny, popř. břidlicí či cihlou. Protože kameny byly kladeny jeden na druhý, docházelo k průsakům nečistot do studny.

Těsnost u takových studní je tedy prakticky nulová. Celý vrch studny do hloubky 2,5m se proto rozebírá a osazuje skružemi, ty se potom spárují a těsní proti povrchovým nečistotám.

Kamenné studny jsou náchylnější na znečištění než studny spuštěné, a proto interval čištění doporučujeme do pěti let.

Studny z kamenů se nedají prohlubovat, při hloubení se může porušit vazba a dojít tak k postupnému znehodnocení celé studny.

druhy vrtaných studní - hloubené, vrtané strojně a jako vrt s hloubkou nad 30 m

 • 1. Stavba studny hloubené v podzemí, jako stavební zemní práce - šachtice do hloubky 3 m
 • 2. Stavba vrtané studny strojně, jako stavební zemní práce - vrt s délkou do 30 m.  Pozn.: Stavby studní hloubených v podzemí do hloubky nanejvýš 3 m, anebo vrtaných malým průměrem do délky nanejvýš 30 m, je oprávněn projektovat autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a pod jeho vedením je může podle schváleného projektu realizovat firma s předmětem činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby.
 • 3. Stavba studny vrtané, jako stavební zemní práce - vrt s délkou nad 30 m. Tyto studny jsou oprávněni projektovat a práci na nich řídit pracovníci, kteří mají k takové činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vedené obvodním báňským úřadem a kteří se každé tři roky podrobují periodickému přezkoušení z báňských předpisů. Provádění těchto studní není živností, a proto je smí realizovat jen ta firma, která má k příslušné práci oprávnění vydané obvodním báňským úřadem. Provádějí se podle projektu rozděleného na geologickou a technickou část.
Odkazy na zajímavé články z externích zdrojů (PDF)

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám poradíme, jak dosáhnout takové kvality vaší vody, že se jí nevyrovná žadná kupovaná balená voda.

potřebujete poradit? - kontaktujte nás

Chcete mít doma, ve firmě, nebo kdekoli jinde čistou a zdravotně nezávadnou vodu? Kromě internetového zpravodaje provozujeme také poradenství a služby spojené s testováním, analýzou a měřením kvality vody. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

služby - portfolio služeb a produktů

články o vodě Jak dosáhnout čisté vody ve vaší domácnosti? Jak moc jsou účinná běžně dostupná filtrační zařízení a filtrace na úpravu pitné vody? Nejen tyto informace, ale mnoho dalších o vodě a její možné úpravě se dočtete v sekci služby, produkty a články o vodě.

Novinky

- E-shop

Anketa

Používáte v domácnosti filtrační systém vody?
ano- 3457x (39,42%)
ne- 2636x (30,06%)
ne, ale plánujeme jeho nákup- 2677x (30,52%)

Celkem: 8770x

Důležité informace

Bylo vám již nabídnuto zařízení na úpravu vaší vody, které by splňovalo vaše požadavky, ale cena se vám zdá příliš vysoká? Poradíme vám, jestli je cena adekvátní nebo vám nabídneme levnější aternativu se stejnou účinností.

NAHORU - přeskočit na začátek této stránky